Tomasz

  • Pittsburgh
  • pooperacyjne.pl
  • opatrunek silikonowy - Firma Pooperacyjne powstała z myślą o potrzebujących klientach, którzy borykają się z trudnościami wynikłymi w czasie operacji oraz innych złych, nie przewidzianych zdarzeń, które zostawiły po sobie ślady w formie blizn skórnych bąd

Communautés