Damian

  • Lafayette
  • metadrol.net
  • lihasmassaa - Krasnoludy spośród Ereboru odzyskują rodowite królestwo oraz leżące w przedtem bogactwa tymczasem wywiać implikacje rozbudzenia przerażającego smoka Smauga, kto obrócił swój gniew przeciwko bezradnym klientom, białogłowom i dzieciom spośród

Communautés